Anmälan till grundkurs

* = tvingande uppgift

Ny kursplan: Mossheddingevägen 49, 245 91 Staffanstorp

Startdatum:

kurs 1: måndagar 25 feb-15 april kl 18.30 till ca 20.30
kurs 2: måndagar 29 april-17 juni kl 18.30 till ca 20.30

E-post adress:
* Namn:
Postadress:
Postnr och ort:
* Telefon:
Mobiltelefon:
* Hundras och ålder:
* Hundens tilltalsnamn:

Ev övriga upplysningar
du vill lämna:

  • För att deltaga på kursen ska hunden vara vaccinerad mot valpsjuka, parvo och kennelhosta.
     

  • Kursledningen fritar sig från ansvar för skada eller förlust, som kan uppstå för hundägaren i samband med kurstillfälle. Kursdeltagare ansvarar själv för ev skada som förorsakats av egen hund under pågående kurstillfälle.

Tillbaka